Lid worden


Over het algemeen komen er slechts een beperkt aantal woningen vrij. Als je graag in de Katerstraat wilt komen wonen, is het dus zaak dat je je op tijd inschrijft en de tijd hebt om op een vrijkomende woning te wachten. Als je aspirant-lid wil worden van onze woonvereniging, besef dan goed dat dit niet vrijblijvend is. Het is de bedoeling dat je een actief lid bent van onze woonvereniging als je hier komt wonen na de selectieprocedure.

Er wordt bij inschrijving éénmalig entreegeld/inschrijfgeld van € 25,-geheven voor een nieuw aspirant-lid. Dit is om de administratieve kosten van de vereniging te dekken. Je bent pas aspirant-lid als dit bedrag op het rekeningnummer staat. Het rekeningnummer is: NL85 INGB 0005 0985 56 ten name van Bewonersvereniging Centraal Wonen Katerstraat.


Om aspirant-lid te worden vul je het inschrijfformulier op deze website in en verzend het. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met je persoonlijke gegevens. De introductiecommissie stuurt de brief over jou geanonimiseerd door aan de leden van de woonvereniging. Dus het is belangrijk dat je een goed beeld van jezelf schetst en duidelijk motiveert waarom je bij onze woonvereniging wilt komen en wat je zal gaan bijdragen aan de vereniging. Zodra je een reactie hebt gekregen van de introductiecommissie, krijg je bericht van gezamenlijke activiteiten die worden georganiseerd. Dus daarna is het zeer gewenst dat je komt kennismaken op een activiteit en ook daarna geregeld je gezicht laat zien! Je maakt natuurlijk helemaal een goede beurt als je zelf een activiteit organiseert. Op die manier kunnen we je goed leren kennen en kan van beide kanten gekeken worden of je past in CW Katerstraat en anderzijds of jij een klik voelt met de bewoners.
Wanneer er een woning vrij komt, bekijkt de Introductiecommissie eerst intern of er geïnteresseerden zijn. Daarna worden er gesprekken gevoerd met de mensen die het best bij de woonvereniging lijken te passen op basis van de inschrijving en de keren dat ze op een activiteit geweest zijn.
Let op! De woningen in de Katerstraat zijn sociale huurwoningen. Er moet voldaan worden aan inkomenseisen om in Centraal Wonen Katerstraat te kunnen komen wonen. De inkomenseisen zijn op te vragen bij onze verhuurder Staedion. De introductiecommissie zal bij een vrijkomende woning per mail de inkomenseisen die bij onze verhuurder Staedion zijn opgevraagd aan de geselecteerde mensen doorgeven.