Aanvraag Logeerruimte


ZIE EERST ONDER FACILITEITEN LOGEERRUIMTE VOOR DE SPELREGELS HIERVAN!


Wie kan de logeerruimte reserveren?

⦁ Alleen mensen die familie, kennis of vriend zijn van een bewoner van CW-Katerstraat kunnen de logeerruimte reserveren. De reservering loopt dan via het betreffende CW-lid.
⦁ Daarnaast kunnen bewoners van andere CW-projecten reserveren, die lid zijn van de Landelijke Vereniging Centraal Wonen. Bewoners van een ander CW-project kunnen mailen naar logeer@cw-katerstraat.nl.
Dus er kunnen geen externe personen reserveren die geen connectie hebben met een bewoner van CW Katerstraat of een ander Centraal Woonproject.


Hoe maak je een reservering voor de logeerruimte?

⦁ Kijk in de logeerkalender of de logeerruimte vrij is.
⦁ Bereken de prijs aan de hand van het aantal nachten en personen (zie tekst spelregels van de logeerruimte).
⦁ Maak het verschuldigde bedrag over.
Het rekeningnummer is: NL85 INGB 0005 0985 56 ten name van Bewonersvereniging Centraal Wonen Katerstraat.
⦁ Stuur dan eerst een betaalbewijs naar zowel ⦁ logeer@cw-katerstraat.nl als naar ⦁ penningmeester@cw-katerstraat.nl.
⦁ Maak dan de reservering op het formulier hieronder.
⦁ Nadat het betaalbewijs is ontvangen, wordt de reservering door onze logeerbeheerder zo spoedig mogelijk in de logeerkalender gezet.

Aanvang van uw verblijf (Invullen als dd/mm/jjjj, bijvoorbeeld: 04/12/2015)

Vertrek (Invullen als dd/mm/jjjj, bijvoorbeeld: 08/12/2015)

Alle velden zijn Verplicht!

    Aanvang van uw verblijf (Invullen als dd/mm/jjjj, bijvoorbeeld: 04/12/2015)

    Vertrek (Invullen als dd/mm/jjjj, bijvoorbeeld: 08/12/2015)

    Alle velden zijn Verplicht!