Informatie over woonvereniging Centraal Wonen Katerstraat:


Wat is Centraal Wonen?
Centraal Wonen is een vorm van groepswonen, waarbij de bewoners ervoor kiezen om een aantal voorzieningen met elkaar te delen en gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor het wooncomplex en de directe leefomgeving.
Centraal wonen houdt in dat je als bewoner deel uitmaakt van een groep bewoners die elkaar kennen en gezamenlijk activiteiten ondernemen.

Centraal Wonen Katerstraat
Centraal Wonen (CW) Katerstraat is een groepswoonproject dat voor en door bewoners is opgezet. De bewoners van circa 31 woningen in de Katerstraat Den Haag zijn verenigd in de vereniging “Centraal Wonen Katerstraat Den Haag”. Alle woningen zijn volledig zelfstandig. Er is een gezamenlijke barruimte en een logeerruimte. De meerderheid van de leden woont alleen in een woning. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 35 jaar met een spreiding tussen 9 tot 85 jaar. Alle bewoners betalen huur aan de woningbouwvereniging Staedion en daarnaast contributie aan de woonvereniging CW Katerstraat.
Wonen binnen Centraal Wonen vraagt een actieve bijdrage van de bewoners. Daarmee bereiken wij niet alleen een goed draaiende vereniging, maar beogen wij ook het creëren van meer onderlinge betrokkenheid en contact, gezelligheid en saamhorigheid en een prettige leefomgeving. Daarnaast kunnen alle leden meedenken en inspraak hebben over de manier waarop we met zijn allen de vereniging vormgeven en tot bloei laten komen. Bovendien is een belangrijk voordeel van het wonen bij Centraal Wonen Katerstraat dat de bewoners zeggenschap hebben over wie tot de vereniging wordt toegelaten. Zo worden de woningen niet door de verhuurder toegewezen, maar bepalen de bewoners zelf wie hun nieuwe buur wordt.

Hoe zien de woningen eruit?
De woningen zijn verspreid over vijf woonblokken met drie etages. Vier daarvan liggen rondom een pleintje in het midden van de Katerstraat. Het vijfde woonblok ligt aan het eind van de straat aan kant van de Boekhorststraat. Het wooncomplex bestaat uit één-, twee- en driekamerwoningen. Elke woning heeft een eigen berging. Sommige woningen hebben een groot balkon. Elk woonblok heeft een dakterras, dat voor iedereen toegankelijk is.

Gemeenschappelijkheid
In CW Katerstraat voert ieder een eigen huishouden, maar daarnaast is er veel gemeenschappelijkheid. We willen we met onze vereniging meer saamhorigheid en betrokkenheid bij elkaar creëren. Je kent de buren in je woonvereniging goed en het is de bedoeling dat je geregeld gezamenlijke activiteiten bijwoont. Het is juist in het centrum van Den Haag belangrijk dat je je om elkaar bekommert als buren, samen een fijne leefomgeving schept en niet anoniem bent.
We hebben twee gemeenschappelijke ruimtes op de begane grond, waar we samen de huur en andere kosten voor betalen. De activiteitenruimte wordt vooral gebruikt voor gemeenschappelijke activiteiten voor alle leden. In de logeerruimte kunnen leden van de woonvereniging hun vrienden of familie laten logeren. Daar zijn door het bestuur en de Algemene Leden Vergadering spelregels voor opgesteld. Het is ook mogelijk dat personen van een ander Centraal Woonproject, die lid zijn van de LVCW overnachten in de logeerruimte. Verder zijn er geen mogelijkheden om externen te laten logeren.

Inzet en betrokkenheid
Als je in CW Katerstraat komt wonen, wordt er van je verwacht dat je je actief inzet voor de gemeenschap. Daarnaast is het de bedoeling dat je als bewoner geregeld deelneemt aan activiteiten of ze zelf organiseert. Ook is het zeer gewenst dat je je inzet voor de vereniging door in een commissie actief te zijn of in het bestuur te gaan. Zo kun je niet alleen je steentje bijdragen aan een levendige woonvereniging, maar het is ook een manier om snel je buren /medebewoners te leren kennen.
Wees je er dus van bewust dat er ook iets van je verwacht wordt als je hier komt wonen: de bereidheid om tijd vrij te maken voor de gemeenschap.

Organisatiestructuur van de woonvereniging
⦁ Er is een bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en enkele bestuursleden.
Verder er zijn vier commissies.
⦁ De Introductiecommissie begeleidt de aanname van nieuwe leden.
⦁ De Groencommissie verzorgt het groen in de Katerstraat.
⦁ De Activiteitencommissie organiseert met de leden activiteiten voor alle bewoners zoals samen eten, koffieochtenden, baravonden, spelletjesavonden etc.
⦁ De Kascontrolecommissie controleert jaarlijks de penningmeester. Het Bestuur en de commissie vergaderen regelmatig.
Elk halfjaar (indien noodzakelijk vaker) wordt er een Algemene Leden Vergadering georganiseerd.


Geschiedenis van de Katerstraat
Hoe de Katerstraat van verloederde omgeving tot een voorbeeld van Haagse stadsvernieuwing werd om trots op te zijn!
Het woningbouwproject in de Katerstraat is ontworpen door Architect Hans Van Beek en Wolter Nuis van Atelier PRO. De naam Katerstraat zal bij de Hagenaar die de Katerstraat nog van vroeger kent meteen de associaties oproepen van ‘hoerenbuurt’. De Katerstraat was vroeger namelijk een prostitutiestraat. De gemeente heeft in 1984 de panden opgekocht en 60 bordelen in de Katerstraat ontruimt. Wethouder Duivesteijn heeft een belangrijke rol gespeeld om dit voor elkaar te krijgen. Hij had als doel om vernieuwende architectuur in de Katerstraat te laten bouwen. De nieuwe huizen moesten verschillen in grootte om geschikt te zijn voor de diverse bewoners van de stad. Om de negatieve bijklank van vroeger om te draaien, moest de nieuwbouw in de Katerstraat spraakmakend worden in positieve zin. Het project werd begin 1984 gestart door het architectenbureau. Er werd veel tijd gestoken in de selectie van nieuwe bewoners. In december 1985 is de woonvereniging CW Katerstraat opgericht en zijn de eerste mensen in de Katerstraat komen wonen.
Leuk detail van de huizen in de Katerstraat is dat er op diverse plekken in de gevels ovale openingen zijn aangebracht. Dit zijn de ingangen naar de nestkastjes voor de grootste stadse gierzwaluwpopulatie van Nederland. De gierzwaluwen komen elk jaar in de zomer weer terug.