Centraal wonen houdt in dat je als bewoner deel uitmaakt van een groep bewoners die elkaar kennen en gezamenlijk activiteiten ondernemen. De bewoners van circa 31 woningen in de Katerstraat Den Haag zijn verenigd in de vereniging “Centraal Wonen Katerstraat Den Haag”. De 30 woningen zijn volledig zelfstandig. Er is een gezamenlijke barruimte en een logeerruimte. De leden wonen veelal alleen in een woning. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 35 jaar met een spreiding tussen 9 tot 85 jaar.De huizen zijn verspreid over vijf blokken. Het zijn één-, twee- en driekamerwoningen. Elk huis heeft een eigen berging en sommige hebben een groot balkon. Elk blok heeft een dakterras, dat voor iedereen toegankelijk is. Er is een bestuur en er zijn enkele commissies: de introductiecommissie begeleidt de aanname van nieuwe leden, de groencommissie organiseert het groen, de kascontrolecommissie controleert jaarlijks de penningmeester. Het Bestuur en de commissie vergaderen vergaderen regelmatig. Elk halfjaar (indien noodzakelijk vaker) wordt er een Algemene LedenVergadering georganiseerd.